Puu Puu Potirino

5 stars on Google Play Store

Puu Puu PotirinoGoogle Play Store5

Kia tuupato kei taka ngaa POTIRINO!?

He keemu hoki māhara

He hokinga māhara tēnei kēmu ki te wā e tamariki ana, ko tā ngā tohutohu a ōku karanga Matua kia whakapū ake i ngā potirino, anā ko tā mātau he whakataetae kia kite ko wai e taea te whakapū kia teitei rawa. As a kid we often had competitions to see who could stack the marae’s hangi baskets the highest.

Te Reo Maaori

This is a pretty basic game with again not much focus on learning te reo Māori, but more so being available COMPLETELY in te reo Māori. Kōroa will not be happy until there is an equal amount of games in te reo Māori as there are in English.

Review

0

no ratings available

0

no ratings available

No images specified.

Comment, Request & Bug Report