Te Rau o Taku Patu

5 stars on Google Play Store

Te Rau o Taku PatuGoogle Play Store5

KOTAHI te Maaori vs 1000 ngaa Ninja, wai ka hua wai ka tohu?

Kaingia te Rau o Taku Patu

Tautoko i a Te Konoha kia hoki ora atu ia ki te kainga. An action packed game to help Te Konoha get back home. Help him defend himself as he is attacked by hordes of ninjas. Armed only with his patu “Pahikaure” defeat the ninja boss to escape the game.

Te Reo Maaori Action Game

This game is entirely in te reo Māori. Although a tad violent, the aim was to provide a action game where the focus was not to teach te reo Māori but to just BE in te reo Māori.

Review

Game is too violent for my son. great that it is in te reo Māori tho.

Hera Denton

GANGSTER!!!

Huhu Hunia

No images specified.

Comment, Request & Bug Report