Te Whakahoahoa Kēmu

Ko te matū o ā mātau mahi whakahoahoa kēmu matihiko, ko te noho o te reo Māori kia warea tonutia ki te ao matihiko. Kia maha, kia hora, kia rahi tonu ngā kēmu matihiko reo Māori.

Ka mutu ko tētahi hiahia anō ō mātau kia waihanga kēmu mā te hunga kua matatau kē, kaua mā ngā ihu hupe heoi mā te hunga kua whakapau kaha kia eke ai tō rātau reo ki te taumata matatau. Koia rā te hunga e aro nui ai mātau.

Ngā Kātū Tīhiko

Te nuinga o ā mātau kaupapa he mea he ngakau nui ana ki a mātau. Ko te taiao, ko ngā mahi o te marae, ko ngā kaupapa taitamariki, ko ngā kaupapa ao Māori tonu.

Ko te manako ka tūhura mātau i ētahi kaupapa atu anō e whakapāho ai i ngā kaupapa rangatira o te ao Māori.

Te Whakarauora i te reo Māori mā te pūnaha ZePA.

E whakapono ana mātau ko ngā ariā whakarauora reo pēnei i a ZePA, ka arahi rawa i ā mātau akiaki i te reo Māori.

Ko tā Kōroa he whakapā atu ki ngā hunga katoa o ZePA;

Ki te hunga Zero mā ā mātau kēmu kia kite ai rātau, he whānui te toronga o te reo Māori ki ngā tōpito katoa o te ao matihiko. Mā kōna pea e panoni ai i ō rātau waiaro kia aro rānō ki te reo Māori.

Ki te hunga Passive, kia kite ai rātau he hua tō te reo Māori, ehara noa i te reo kōrero heoi he reo matihiko hoki. He reo e whai pānga ana ki ngā tuatinitanga o te ao matihiko.

Ki te hunga Active, kia kite ai rātau e kōkiri whakamua ana te whakamāori me te whakarauora i te reo Māori. Ā he nui tonu te tautoko ki te reo Māori.

Kamutu ``right shift`` katoa tā mātau e akiaki ai.

ktk he aahua OTT te hanga …… heoi anoo

Posted by Kōroa Matihiko on Tuesday, September 5, 2017

Te Mahi Tahi

Nō mātau tonu te whiwhi i whai wā kia mahi tahi mē ētahi atu kamupene, ara ko “Mahi Kāinga”, ko “Rauemi Reo” hoki.

Ko tā mātau ki tō Rauemi Reo taha he waihanga i ētahi kēmu mā ā rātau tamariki. Ki tō Mahi Kāinga taha he pērā anō, he kēmu ako i ngā ika, he kēmu ako i ngā āhuahanga.

Kei te pae “Whakaāhua” ētahi whakāhua.

Ngā Kamupene Tautoko